Kennel Amiwi

Oppdrett av Tibetansk spaniel og Griffon Petit Brabancon

NORD UCH KLBTW 19 Grothovda`s Yanka

Øyelyst UA 2017 og 2020

Kneleddsundersøkt 0/0

Gentestet PRA3 Clear

Mor til A kull født 2017 og C kull født i 2020

NORD UCH KLBTW19 Grothovda's Yanka